Қазақстандағы Pelophylax ridibundus кешенінің көл бақасының эволюциялық әл-ауқатының және прогрессивті қоныстануының негізі ретінде генетикалық полиморфизм және экологиялық икемділік. Научный руководитель: Дуйсебаева Т.Н.

Жобаның мақсаты: Қазақстанда көл бақаларының (Pelophylax ridibundus кешені) сәтті экспансиясының себептерін анықтау және оның абориген фаунасына қосмекенділер мен балық өсіру шаруашылығына теріс әсер ету қаупін бағалау.

Жобаның міндеттері

1. Көл бақасының қазіргі заманғы таралуына мониторинг жүргізу және жерүсті деректерінің жиынтығы және ГАЖ-модельдеу нәтижелері бойынша Қазақстандағы кешен ареалының шекарасын анықтау; неғұрлым белсенді экспансия аудандары мен бағыттарын анықтау;

2. Митохондриялық және ядролық ДНҚ анализінің деректері бойынша P. ridibundus кешенінің генетикалық әртүрлілігін (аборигенді және инвазивті) және олардың таксономиялық мәртебесін анықтау;

3. P. ridibundus кешенінің экологиялық әртүрлілігін бағалау және аборигенді және/немесе инвазивті көл бақасының экспансиясының эволюциялық әл-ауқаты мен сәтті таралуын анықтайтын негізгі экологиялық факторларды анықтау;

4. Қазақстанда P. ridibundus кешенінің қазіргі заманғы генетикалық және таксономиялық құрылымын қалыптастыруда мақсатты және кездейсоқ жерсіндірудің рөлін белгілеу;

5. Климаттық тренд пен адам факторын ескере отырып, P. ridibundus кешенінің әр түрлі нысандарының экспансиясына болжам жасау және оның салдарын және/немесе қосмекенділердің абориген фаунасы мен балық өсіру жөніндегі өңірлік шаруашылықтар үшін ықтимал қауіптілігін бағалау;

6. Қосмекенділердің абориген фаунасы мен өңірлік балық өсіру шаруашылықтары үшін P. ridibundus инвазивті нысандарының экспансия

Әкімші