Институт туралы

Нобай жоқ

Институт туралы

Міндеті: Қазақстан Республикасында және планетаның басқа бөліктерінде жануарлар әлемі туралы жаңа білім алу арқылы біз қазақстандық зоология ғылымын дамытамыз.

Көрініс: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық ғылым академиясының зоология институты – PCV РМК-ның құқықтық нысандағы фундаменталды және қолданбалы зоология саласындағы жетекші әлемдік деңгейдегі ғылыми ұйым.

Зоология институтының негізгі қызметі: қоршаған ортаның жағдайына байланысты омыртқасыздар мен омыртқасыздар популяциясының динамикасындағы заңдылықтарды белгілеу, Қазақстанның фаунасының қазіргі жағдайы туралы жаңа білім алу; ежелгі геологиялық дәуірлер фауналарының таксономикалық әртүрлілігі және нәтижелерді республиканың геологиялық қызметтерінің тәжірибесіне енгізудің ғылыми негіздемесі; қазіргі және көне жабайы табиғаттың эволюциясын, филогениясын, таксономиялық әртүрлілігін зерттеу және ғылыми зерттеулерге негізделген жаңа тиімді әзірлемелерді енгізудің ғылыми негіздемесі; әлеуметтік-экономикалық және экологиялық маңызды зоологиялық мәселелерді шешу; Қазақстан Республикасында тиісті ғылыми жетістіктерді пайдалану.

Көбірек басыңыз
Нобай жоқ

Институт туралы

Институттың миссиясы: Қазақстанның жануарлар дүниесінің алуан түрлілігін зерттеу және қоғамға ғылыми білімді енгізу.

Институттың көзқарасы: жануарлар әлемін сақтау мен қоғамның тұрақты дамуы арасындағы тепе-теңдік.

Жануарлар әлемі қазіргі өркениеттің күнделікті баспасөзінде, жабайы табиғаттың жойылу қарқыны күннен-күнге жеделдейді. Қойылған міндеттерді шешу үшін қолда бар жағдайға талдау және мониторинг жүргізу, жабайы жануарлардың алуан түрлілігін сақтау жөнінде ұсыныстар әзірлеу қажет.

Өз көзқарасымызды жүзеге асыру үшін біз алдымызға үш негізгі міндеттерді қоямыз:

 • “Зоологиялық ғылымды дамыту”
 • “Жабайы табиғаттың әртүрлілігін сақтау”
 • Және “жабайы жануарлар мен адам” антропологиялық факторын зерттеу

Зоология институты қызметінің негізгі бағыты: Қазақстанның жануарлар әлемінің қазіргі жай-күйі туралы жаңа білім алу, қоршаған ортаның жай-күйіне байланысты омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлар популяциясы динамикасының заңдылықтарын белгілеу; сондай-ақ ежелгі геологиялық дәуірлердің фауналарының таксономиялық әртүрлілігі және нәтижелерді республиканың геологиялық қызметтерінің практикасына енгізудің ғылыми негіздемесі; қазіргі және ежелгі жануарлар әлемінің эволюциясын, филогениясын, таксономиялық алуан түрлілігін зерделеу және ғылыми зерттеулер базасында жүзеге асырылған жаңа тиімді әзірлемелерді енгізудің ғылыми негіздемесі; әлеуметтік-экономикалық және экологиялық маңызы бар зоологиялық проблемаларды шешу; Қазақстан Республикасында тиісті ғылыми жетістіктерді пайдалану.

Көбірек басыңыз
Нобай жоқ

Құрылымы

Перспективная структура института зоологии кн мон рк (к 2022 г.)

Ященко Роман Васильевич
Профсоюзный комитет
Заместитель директора по общим вопросам
Административный отдел
Отдел материально-технического обеспечения
Отдел информационных технологий и патентоведения
Библиотека
Заместитель директора по науке
Отдел ГИС технологий и космического зондирования
Отдел молекулярных методов исследования животных
Отдел сохранения ex- situ гермоплазмы животных
Отдел коллекционных фондов животных
Кафедра зоологии
Ученый Совет
Совет молодых учёных
Ученый секретарь
Лаборатория териологии
Лаборатория орнитологии и герпетологии
Лаборатория паразитологии
Лаборатория энтомологии и арахнологии
Лаборатория палеобиологии
Лаборатория гидробиологии
Центр мечения животных
Центр по изучению снежного барса
Центр кадастра и учета животных
Центр определения животных и зоологичес-ких услуг
Центр подготовки кадров и популяриза-ции зоологии
Центр экологи-ческой токсико-логии
Көбірек басыңыз
Нобай жоқ

Ғылыми кеңес

Список членов Ученого совета РГП «Институт зоологии» КН МОН РК 2019 -2020 гг.

Ященко Р.В., доктор биол. наук, генеральный директор

Сулейменов М.Ж., канд. ветер. наук, заместитель генерального директора

Көбірек басыңыз
Нобай жоқ

Байланыс мәліметтері

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғарғы білім министрлігі Ғылым комитетінің “Зоология институты” шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Адрес: пр. Аль-Фараби 93, г. Алматы, 050060, Қазақстан Республикасы

+7 (727) 269-48-76
+7 (727) 269-48-70

E-Mail: office@zool.kz

Web-site: http://zool.kz

YouTube: Institute of Zoology Kazakhstan

FaceBook: ссылка

Instagram: ссылка

Көбірек басыңыз