Қазақстан жабайы жануарлар гермоплазмасы криобанкі және криобиологиясы зертханасы

Зертхана 2021 жылы құрылған.

Қазіргі уақытта жер бетіндегі биоалуантүрлілікті сақтаудың екі негізгі бағыты – in situ сақтау және ex situ сақтау бөліп көрсетіледі. In situ сақтау шаралары (ұлттық саябақтар, хайуанаттар бақтары, фермалар) өнімді ландшафттардағы жануарлардың генетикалық ресурстарын адаптивті басқаруды қолдайды және қамтамасыз етеді. In situ шаралары әртүрлі орталарда коэволюцияның жалғасуына ықпал етеді және генетикалық қорлардың тоқырауын болдырмайды.

Зертханадағы құрал жабдықтар

Дәстүрлі in situ әдістерін пайдалану әрқашан мүмкін емес, өйткені ол үлкен қаржылық шығындарды талап етеді. Сондықтан ex situ in vitro консервация әдісін әзірлеуге көңіл бөлінеді – терең мұздатылған генетикалық материал банктерін құру арқылы.

Зертхананың ғылыми жұмысының негізгі мақсаты жабайы жануарлардың ұрықтарын криобанкте ұзақ сақтау үшін жабайы жануарлардың жасушалары мен тіндерін криоконсервациялаудың сенімді әдістерін зерттеу және әзірлеу болып табылады. Түрлі түрдегі жабайы жануарлардың криобанкін құру және толықтыру.

Зертханаға зерттеу мақсатына жету үшін келесі міндеттер қойылады:

  • Түрлі түрдегі жабайы жануарлардың жасушалары мен ұлпаларын in vitro өсіру бойынша зерттеулер жүргізу.
  • Түрлі түрдегі жабайы жануарлардың жасушалары мен ұлпаларының тіршілігіне әртүрлі мұздату әдістерінің және әртүрлі криопротекторлардың әсерін зерттеу бойынша зерттеулер жүргізу.
  • Түрлі түрдегі жабайы жануарлардың ұрықтарын криоконсервациялаудың оңтайлы әдістері мен ұсыныстарын әзірлеу.
  • Түрлі түрдегі жабайы жануарлардың криобанкін құру және толықтыру.

Зерттеулер IETS (International Embrion Technology Society) халықаралық талаптарына сәйкес заманауи жабдықтарда жүргізіледі. Зертхана ІІ класты биологиялық қауіпсіздік шкафтарымен жабдықталған.

Зерттеулер барысында әртүрлі жануарлар түрлерінің соматикалық жасушаларын (фибробласттарды) in vitro өсіруге қоректік орталардың әртүрлі компоненттерінің әсері зерттелді.

Әр түрлі мұздату әдістерін қолдана отырып, жануарлардың әртүрлі түрлерінің фибробласттарының тіршілігіне зерттеулер жүргізілді: теңгерімсіз криоконсервация, теңдестірілген криоконсервация, витрификация және ультра төмен температурада (-205 градус Цельсий) ультра жылдам витрификация.

Зерттеу барысында зертханалық топ жануарлардың келесі түрлерімен жұмыс жүргізді: қар барысы, бұхара елігі, елік, қабан, борсық, дала суыры, түлкі, алтай сілеусіні, дала агамасы, шөлді геккон, қырлы геккон, сцинк гекконы, шығыс боа жыланкөзі.

Лаборатория қызметкерлері жұмыс үстіндеӘкімші