Институт туралы

Институттың миссиясы: Қазақстанның жануарлар дүниесінің алуан түрлілігін зерттеу және қоғамға ғылыми білімді енгізу.

Институттың көзқарасы: жануарлар әлемін сақтау мен қоғамның тұрақты дамуы арасындағы тепе-теңдік.

Жануарлар әлемі қазіргі өркениеттің күнделікті баспасөзінде, жабайы табиғаттың жойылу қарқыны күннен-күнге жеделдейді. Қойылған міндеттерді шешу үшін қолда бар жағдайға талдау және мониторинг жүргізу, жабайы жануарлардың алуан түрлілігін сақтау жөнінде ұсыныстар әзірлеу қажет.

Өз көзқарасымызды жүзеге асыру үшін біз алдымызға үш негізгі міндеттерді қоямыз:

  • “Зоологиялық ғылымды дамыту”
  • “Жабайы табиғаттың әртүрлілігін сақтау”
  • Және “жабайы жануарлар мен адам” антропологиялық факторын зерттеу

Зоология институты қызметінің негізгі бағыты: Қазақстанның жануарлар әлемінің қазіргі жай-күйі туралы жаңа білім алу, қоршаған ортаның жай-күйіне байланысты омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлар популяциясы динамикасының заңдылықтарын белгілеу; сондай-ақ ежелгі геологиялық дәуірлердің фауналарының таксономиялық әртүрлілігі және нәтижелерді республиканың геологиялық қызметтерінің практикасына енгізудің ғылыми негіздемесі; қазіргі және ежелгі жануарлар әлемінің эволюциясын, филогениясын, таксономиялық алуан түрлілігін зерделеу және ғылыми зерттеулер базасында жүзеге асырылған жаңа тиімді әзірлемелерді енгізудің ғылыми негіздемесі; әлеуметтік-экономикалық және экологиялық маңызы бар зоологиялық проблемаларды шешу; Қазақстан Республикасында тиісті ғылыми жетістіктерді пайдалану.

Әкімші