Кадрларды даярлау және ғылымды дәріптеу бөлімі

Әкімші