Жануарлардың арахноздарына қарсы жаңа акарицидті құралдарды әзірлеу және сынау. Научный руководитель Сулейменов М.Ж.

Жобаның мақсаты: Иксод кенелерінің түрлік құрамын зерделеу және жануарлардың неғұрлым кең таралған эктопаразиттерінен қорғау үшін тиімді, экологиялық қауіпсіз құралды әзірлеу.

Жобаның міндеттері.

 1. Зоология институтының паразитологиялық мұражайының, М. Айкимбаев атындағы аса қаіпті инфекциялар Ұлттық орталығының қорын қарап қол жетімді әдеби көздері талданады және коллекциялық қорлардың материалдары талдап  қолданылады.

2. Қазақстанның оңтүстігіндегі ( Түркістан және Жамбыл облыстарында) иксодты және аргасты кенелердің таралуын және түрлік құрамын зерттеу.

3. Ұзақ әсер ететін акарицидті препаратты әзірлеу;

4. Әзірленген препараттардың инсектоакарицидті белсенділігін және тиімділігін зерттеу;

Әкімші